atölyeler

Diksiyon

Haftada 1 gün 90 dakikalık dersler halinde 8 hafta sürecek bir eğitimdir.

• Akıcı ve etkili konuşabilme, bulunduğunuz ortamda odak noktası olma, konuştuğunuzu dinletebilme

• Rezonans boşluklarını tanıma, yönetme ve bu sayede dışarıya aktardığımız sesi denetleme becerisi

• İş ve sosyal hayatımızda; diksiyonu ve etkili konuşmayı kuralları ile uygulayabilme

• Stres yönetimi belirtileri ve kontrolü

• Doğru nefes kullanımı

• Nefes ve ses ilişkisi

• Ses sağlığı konusunda hayat kurtaracak bilgiler

• Doğru artikülasyon

• Vurgu ve tonlamanın iletişim kurmadaki önemi

Geri Dön